چراغ هدایت

ان الحسین (ع) مصباح الهدی و سفینة النجاة

همانا حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

وین چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست

ایام سوگواری حضرت ابا عبدا... الحسین (ع)تسلیت باد

/ 0 نظر / 18 بازدید